Posts

Showing posts from September, 2019

●▬▬▬▬๑۩hm bn۩๑▬▬▬▬▬●

Image
╚═| ~ ಠ ₒ ಠ ~ |═╝happy birthday to you in enjoy╚═| ~ ಠ ₒ ಠ ~ |═╝

víctσríα High School khairagarh

Image
            ()  () () ()  ()         ̥ _̲ ║  ║ ║ ║  ║ _̲   ̥     {.· _ ♥ _ · _ ♥_ ·.}  __{·.💓. _ .💓. _ .💓.·}__ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .·*·. հɑԹԹվ ҍíɾԵհժɑվ .                    ̥ _̲ ║  ║ ║ ║  ║ _̲   ̥     {.· _ ♥ _ · _ ♥_ ·.}  __{·.💓. _ .💓. _ .💓.·}__ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .·*·. հɑԹԹվ ҍíɾԵհժɑվ .

My cool village.

Image
💕Deva Shree g.  .  . Of our village. B̲̅][̲̅̅I̲̅][̲̅̅R̲̅][̲̅̅T̲̅ ][̲̅̅H̲̅][̲̅̅D̲̅][̲̅̅A̲̅][̅̅Y̅